Yazı Detayı
18 Şubat 2021 - Perşembe 00:49 Bu yazı 925 kez okundu
 
TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT
Av. SELAY KARDEŞ (Hukuk Köşesi)
av.selaykardes@hotmail.com
 
 
Trafik kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davaları ;  içerisinde motorlu bir aracın bulunduğu ve kaza sonucunda ölüm,  yaralanma gibi bedensel  zararlar ile , 3. Kişilere ait ev,araba ,arazi gibi maddi hasarlar  sonucu ortaya çıkan zararların giderilmesi amacıyla  zarara uğrayan kişiler tarafından , sorumlulara karşı , söz konusu mağduriyetin,( bedensel  ya da malvalığı )  zararın giderilmesi amacıyla açılan tazminat davalarıdır . 
Sorumlu olan kişiler ; aracın şoförü, aracın sahibi, aracın işleteni , sigorta şirketi olup bu    sorumlulara karşı dava açılabilecektir.
Tazminat davası için zamanaşımı süresi ise ; Trafik kazası nedeniyle zarar görenin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayacak 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrense bile her halukarda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur (KTK md.109)
Ceza zamanaşımı süresi ise ; trafik kazası nedeniyle bir suç işlenmişse buna ilişkin olarak ceza kanunundaki  zamanaşımı süreleri işleyecektir. 
Trafik kazalarında yaralanma varsa ; taksirle yaralama suçu , sonucunda ölüm varsa taksirle adam öldürme suçu meydana gelir. 
Bu suçlar için  ceza kanunda öngörülen  dava zamanaşımı süresi ne ise  maddi ve manevi tazminat davası için de öngörülen süre aynısıdır. 
 
Kimler maddi ve manevi tazminat davasını açabilir ?
Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişi bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Manevi tazminat ile; zarara uğrayan kişide huzur duygusunun yaratılması ve zarar görenin kısmen de olsa rahatlatılması amaçlanmaktadır. Trafik kazası neticesinde kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini ve kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri ise maddi tazminat talebi olarak   isteyebilir.
Trafik kazası nedeniyle ağır bedensel bir yaralanma( yaralanan kişinin uzuvlarını kaybetmesi , hayati fonksiyonlarını yitirmesi)  olmuşsa kişinin kendisi  ; sakatlık oranına ve tüm ömrünün geri kalanına göre meydana gelecek iş gücü kaybına yönelik zararını, tedavi masraflarını maddi tazminat olarak talep edebilecek ve duyulan acı ve ızdırap nedeniyle de manevi tazminat talep edebilecektir. Ancak , yaralanan kişinin yakınları ( anne, baba ,eş , çocuk,nişanlı)  yaralanan kişide meydana gelen   ağır bedensel bir yaralanma veya uzuv kaybı söz konusu ise  sadece manevi tazminat isteyebilirler. Aksi takdirde, yaralının yakınları manevi tazminat talep edemezler.
Ölümlü trafik kazalarında ise ; ölenden yaşarken destek alan yakınları maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Ölen kişinin yakınları ölenin sağlığında aldıkları destekten yoksun kalmaları sebebiyle destekten  yoksun kalma ve cenaze ve giderler için maddi tazminat , yaşamış oldukları üzüntü ,elem ve acı nedeniyle de manevi  tazminat davası açabilirler.
 
Görevli Mahkeme  ; Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme ; kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesidir. Trafik sigortasını yapan şirkete karşı açılacak tazminat davasına bakmakla görevli mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemeleridir.
 
Etiketler: TRAFİK, , KAZALARI, , NEDENİYLE, , MADDİ, , MANEVİ, , TAZMİNAT, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı