Yazı Detayı
07 Ocak 2021 - Perşembe 00:49 Bu yazı 242 kez okundu
 
EŞLER ARASINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
Av. SELAY KARDEŞ (Hukuk Köşesi)
av.selaykardes@hotmail.com
 
 

Özel hayat, Türk Dil Kurumu tarafından “kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda anayasanın 20. maddesinde “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” denilerek kişinin özel hayatı anayasal koruma altına alınmıştır.

Özel hayatın içine; kişinin cinsel yaşamı, gizli bilgileri, dini ve siyasi görüşü, telefon görüşmeleri, epostaları, mektupları, ailevi durumu, sağlık durumu, fotoğrafı, yaşam tarzı gibi kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği ve gizliliği hukuken koruma altına alınmış bir çok husus girmektedir.

Özel hayatın gizliliği   TCK 134 Md:

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Şeklinde düzenlenmiştir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eşler Arasında Oluşur Mu?

Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesi özel hayatın gizliliği suçunun failinin herkes olabileceği ve istisnasının olmadığını bize açıklıyor. . Bu demek oluyor ki ; bir çatı altında yaşayan eşler arasında bile özel hayatın gizliliği ve bunun ihlal edilmesi söz konusu olabilecektir.

Boşanma davası aşamasında eşler birbirilerini aldattıklarından şüphelendikleri durumda mahkemeye delil olarak bilgisayar ve telefonlarındaki elde ettiği delilleri , twitter facebook, instagram , whatsapp, hotmail vb kayıtları sunabilmektedir.  Bazen gizli kamera ve benzeri cihazlarla kayıtlar yapılmakta bazen de bilgisayarlara veya cep telefonlara yüklenen özel yazılımlarla bu içeriklere ulaşılmaktadır. Bu noktada diğer eş özel hayatın gizliliği nedeniyle savcılık makamına suç duyurusunda bulunmaktadır.

Uygulamada eşler arasında evlilik birliğini sarsıcı eylemlerin ortaya konulması ve karşı tarafın kusurunun ispatlanması açısından hukuka aykırı olarak ele geçirilen delillerin yargılamaya delil teşkil edecek şekilde kullanılmasının hukuka aykırı olmayacağı yönünde ifadeler mevcuttur.

  • Y.2.H.D. Esas No: 2020/2359Karar No: 2020/3302 Karar Tarihi: 24.06.2020 :

Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD'nin erkeğin "Özel hayatının gizliliği" ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz.

CD'nin hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle davalı-karşı davacı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

 
Etiketler: EŞLER, ARASINDA, ÖZEL, HAYATIN, GİZLİLİĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı