Bugün - 20 Mart 2019 ヌaramba
Zonguldak 13ー°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Zonguldak Kozlu Ereli Devrek ヌaycuma Kilimli Gk軻bey Alapl Gndem Siyaset Eitim Diğer »
Haber Detayları

AKP GヨZワNワ TTK'YA DンKTン

CHP ZONGULDAK MンLLETVEKンLン ゙ERAFETTンN TURPCU, TワRKンYE TA゙KヨMワRワ KURUMU誰UN ヨZELLE゙TンRンLMESンNE YヨNELンK DEミERLENDンRMELERDE BULUNDU

Ekonomi Haberi - 27 Haziran 2016 Pazartesi - 16:07
CHP ZONGULDAK MンLLETVEKンLン ゙ERAFETTンN TURPCU, TワRKンYE TA゙KヨMワRワ KURUMU誰UN ヨZELLE゙TンRンLMESンNE YヨNELンK DEミERLENDンRMELERDE BULUNDU
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

TURPCU’NUN AÇIKLAMALARI ゙ÖYLE:

 “Bugünlerde Zonguldak tarihinin belki de en kritik dönemini yayoruz. 

 

Zonguldak iktidar tarafndan ihmal edilmi, olanaklar yok edilmi, ta üstüne ta konmamas bir yana frsatlar elinden alnm, yoksun braklmak için adeta uralm bir ehirdir.  Bugün Zonguldak olarak, AKP iktidarnn çelikileriyle, korkularyla, ekonomik buhranla ve zorluklarla yüz yüze geldiimiz durumun en son noktasndayz.  Türkiye Takömürü Kurumu`nun özelletirilmesine yönelik çalmalara ilikin imdi Zonguldakllar için sözünü söyleme zamandr, imdi Zonguldak'n gündemini ülke gündeminde ve siyasette yerine oturtma zamandr. 

 

AKP GÖZÜNÜ TTK`YA DンKTン

 

Nedense AKP’de bir özelletirme hevesi vardr, Cumhuriyet tarihindeki özelletirmelerin yaklak yüzde 80'i AKP zamannda gerçeklemitir. Bu süreçte, kamu mülkiyetinde bulunan ve kimi zaman sektörde tekel konumuna yükselmi kurum ya da kurulular, çok uygun fiyatla yabanc ya da yerli sermayeli özel sektör aktörlerine peke çekilmitir. Bu konuda AKP sabkal bir iktidardr. Hayrsz bir evlat gibi, Cumhuriyet Dönemi’nin tüm kazanmlarn, stratejik kurulularmz `özelletirme` ad altnda hazrdan satp, yemekten baka bir ey yapmamtr. Bunun son örnei olarak gözlerini TTK`ya dikmilerdir. Bu durum bilinçli ve sistemli bir politikann son halkasdr. 

 

AKP`ye hatrlatmak lazm; 14 yldr iktidardasnz, ileyiinden devletin sorumlu olduu bir kurum zarar ediyorsa bunun sorumlusu sizsiniz. Bu kurumun zarar etmemesi, üretimini artrmas, Zonguldak ve ülke için yararl olmas adna bu güne kadar hangi admlar attnz da imdi özelletirilmesini isteme cüretinde bulunuyorsunuz? 

 

ンKTンDAR ZONGULDAK HALKI ンLE GÜVENLンK GÜÇLERンNン KAR゙I KAR゙IYA GETンRMEYE HAZIRLANIYOR

 

AKP iktidar, TTK`nn özelletirilmesine yönelik tartmalarn öyle kolay ekilde geçitiremeyeceini görünce apar topar bir toplant düzenledi. Toplantya konunun payda olan kiilerde çarld olmayan kiiler de. Zonguldak adna bir toplant yaparken muhalefet milletvekillerinin buna dahil edilmemesi zaten gelecee yönelik asl niyetlerini ortaya koyan bir tavrdr. 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odas (ZTSO) Bakan Sayn Metin Demir’in bu toplantda bulunmasnn gerekçesi nedir? Bundan sonraki süreçle bir balants ve rolü var mdr? Sendika’nn belirttii üzere kendilerinin özelletirmeden yana taraf olan tavrn kabul edilemez bulduumuzu belirtmek istiyorum. 

 

Bununla birlikte toplantya Zonguldak Emniyet Müdürü Sayn Osman Ak’n çarlm olmas ve kendilerinin özelletirmeyi savunur söylemleri asla kabul edilemeyecek bir durumdur. 

 

AKP ンktidar, toplantya madem Emniyet Müdürü’nü çardnz, ンç ンleri Bakan ve Jandarma Genel Komutan’n da çarsaydnz da kadro tamamlansayd. Böyle bir ey olabilir mi? 

 

ンktidarn, Zonguldak halk ile güvenlik güçlerini kar karya getirmeye hazrland bu dönemde `1991 Grevi ve Büyük Madenci Yürüyüünde` dönemin Vali ve Emniyet Müdürü`nün neler yaptn aratrmalarn tavsiye ediyorum.  

 

`1991 Grevi ve Büyük Madenci Yürüyüünde` hiçbir içinin burnu kanamad, bu nedenle o dönemin Vali ve Emniyet Müdürünü Zonguldakllar hep ükranla anmlardr. Emniyet Müdürümüz geçmite bugün `paralel yap ‘olarak adlandrlan örgüte ilk bakaldranlardand ve bunun yüzünden yllarca bedel ödedi ve çile çekti. 

 

Zonguldakllar, kendi haklarn savunmak için, ehrin bugünü ve gelecei için ve ülkenin çkar için harekete geçecektir. Emniyet Müdürü Sayn Ak olaya bu açdan bakmaldr. 

 

 

TTK`NIN YENンDEN YAPILANDIRILMASINA EVET, ÖZELLE゙TンRンLMESンNE HAYIR

 

゙unu çok net ekilde bir kez daha söylüyorum `TTK`nn yeniden yaplandrlmasna evet, özelletirilmesine kesinlikle hayr.` Reçete bellidir; TTK`nn içi aç acilen giderilerek, yeniden yaplandrlarak, sermayesi güçlendirilerek, yeniden organize edilmesinin zorunlu olduunun altn bir kez daha çizmek istiyorum, bu ekilde zaten maliyetler de aa çekilecektir. Devletin illa kar etmesi gerekmez. TTK ülkemizde derin kuyu kömür madencilii yaplan ve denizalt sahalarda kömür madencilii yaplan tek kurumdur. Zarar gerekçe gösterilerek böylesine stratejik bir kurumun tasfiye edilmesi veya özelletirilmesi asla kabul edilemez. Zonguldakllar böyle bir ihanet giriimini asla unutmaz. 

TTK`nn deneyimi var, uzmanl var, hazr insan kayna var tek eksii yatrm yaplmamasdr. Yatrm yaplmas ve içi alnmas halinde mevcut durumda dibe vurmu olan üretim miktarn ciddi ekilde artraca bir gerçektir. Kurum da zaten bunu beyan etmektedir. TTK`nn acil olarak yer alt içisine ihtiyaç duyduunu defalarca hatrlattk, ancak kendileri içi almnn kamu üzerinde oluturabilecei kendi deyimleriyle `yüksek maliyeti` bahane etiler. Bu kadar hayati bir konu olmasna ramen söz konusu maden içisi ve Zonguldak olunca ‘kamuya maliyet’ sözü çok kolay kullanlabiliyor, ancak AKP iktidarnn son derece gereksiz ama kamuya maliyeti çok yüksek olan harcamalarna bizzat ahidiz. 

 

MÜKELLEFンYETTE ZORLA ÇALI゙TIRILAN ZONGULDAKLILAR BUGÜN ZORLA ン゙SンZLンミE, AÇLIミA VE GÖÇE MAHKUM EDンLンYOR

 

Zonguldak, Türkiye sanayisinin gelimesinin lokomotifi olmu, ülke ve bölge ekonomisine büyük katklar yapmtr. Geçmite Mükellefiyet Kanunu ile ülke sanayisinin gelimesi için zorla çaltrlan Zonguldakllar, bugün zorla isizlie, açla ve göçe mahkum edilmektedir. Zonguldak emek ehridir. Burada iktidarn politikalar nedeniyle, günden güne eriyen ekonomik yapda insanlarmz yaam mücadelesi vermektedir.  Yatrm yaplmamas, içi saysnn eritilmesiyle TTK bu günlere gelmitir. Göz göre göre zarara sürüklenmi, bilinçli olarak eritilmitir. AKP Zonguldak`a verdii hiçbir sözü yerine getirmemitir. Zonguldak’n bana gelmi en büyük felaketlerden biri AKP iktidardr.  

 

ÖZELLE゙TンRMENンN ARKASINDA TERMンK SANTRALLER TUZAミI VE PLANI VAR

 

Hükümetin yapt özelletirme hamlesi arkasnda baka planlar barndrmaktadr.  Atlan bu son adm, sadece Zonguldak ve TTK`y birbirinden koparmayacak, ayn zamanda termik santral kurulma izni verilen firmalarla Zonguldak’ batan aaya cehenneme çevirecektir. Ereli'den Amasra'ya kadar yaplacak santrallerden bahsediyoruz. Bu durumun yarataca dsal etkiler üzerine hiç düünülmemekte, halk sal ve çevresel etkiler göz ard edilmektedir. Görünen o ki iktidarn Zonguldak`a biçtii deer, gelecek için yaanmaz bir ehir, zehirli hava, su, toprak ve saln kaybetmi bir halktr. Ölüme mahkum edilmi bir Zonguldak dayatmasn kabul etmeyeceiz. 

 

 

 

ÖZELLE゙TンRME ADI ALTINDA KURULACAK TERMンK SANTRALLER ZONGULDAK’I CEHENNEME ÇEVンRECEK

 

Özelletirme ad altnda her müessese bir holdinge termik santral yapma hakkyla verilecektir. Termik santral kurma izinleri ile bu firmalar Zonguldak' batan aaya termik santral cehennemine çevireceklerdir. Bu nedenle bu konu sadece sendikann deil, Zonguldak`ta yaayan herkesin ortak sorunudur. Bu konuda hali hazrda adeta can çekien Zonguldak,  katlanan bir kirlilik felaketi ile de kar karya kalacak, yaanmaz bir ehir haline getirecektir. Ya buralarda ölmek üzere kalacaz ya da terk edeceiz. Konu çok ciddidir. Bu konu Zonguldak’n dünü, bugünü ve geleceidir. Konunun ciddiyetini uygun olarak, büyük ve kitlesel tepkiler vermezsek Zonguldak’n sosyal ve ekonomik olarak ölümünü kabul etmi olacaz. 

 

GMンS`ンN ÖNDERLンミン BU SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLンDンR

 

Buna izin vermemek için Genel Maden ンçileri Sendikas’nn, önderlii ve örgütlü mücadelesi bu süreçte çok önemlidir. Ancak unu özellikle belirtelim, sendika içindeki karar alma süreçlerinde etkili olan – eer varsa - AKP yandalarn ayklamad müddetçe baar ans yoktur. Bu kiilerin acilen karar alma sürecindeki etkinlikleri krlmaldr. Gerekirse sendika olaanüstü kongreye gitmelidir. Zaten Hükümetin dedii olursa sendikaya falan da ihtiyaç kalmayacaktr. 

 

Kilimli`deki açlk grevindeki De-Ka ve Balçnlar Madencilik`te çalan içilerimizi ziyaretimizde bizi Emniyet Müdürü yerine sendika yöneticileri karlam olsayd ve o mücadele baarya ulasayd hükümet bugün yapmaya çaltklarna cüret edemezdi.

 

BA゙ARININ ANAHTARI SENDンKANIN GEÇMン゙ MÜCADELELERンNンN ンÇンNDE SAKLIDIR

 

Baarnn anahtar sendikann geçmi mücadelelerinin içinde sakldr. Bu sendika `1991 Grevi ve Büyük Madenci Yürüyüünü` yapm ve ゙emsi Denizer`i çkarm bir sendikadr.  Bu mücadele sendikadan `Büyük Madenci Grevinin` önderi ゙emsi Denizer`in ardndan bir lider çkartabilmelidir. Eer Zonguldak için mücadele vereceklerse CHP ve Zonguldak halk sendikann yanndadr. ゙emsi Denizer`in ruhu bizimledir. Kendilerine, `örgütlü içinin ve örgütlü toplumun asla yenilmeyeceini` bir kez daha hatrlatmak istiyorum, iktidara da bu gerçein ciddiye alnmasn tavsiye ediyorum.  Bu tarihsel önemin farknda olarak, ilimize sahip çkmak, ta kömürü üretimini artrmak ve emein bakenti Zonguldak' yeniden ayaa kaldrmak hepimizin görevidir. Bu noktada geride braktmz günlerde basn mensuplarmza yönelik gerçekletirilen saldry net bir ekilde knyorum.  Söz konusu Zonguldak olduunda hepimiz bir arada olabilmeli, tepkimizi doru yere gösterebilmeliyiz, ancak bu ekilde Zonguldak adna birlikte doru iler yapabiliriz. ンlk dümeyi yanl iliklersek gerisini doru ekilde devam ettirmemiz mümkün olmaz. 

 

ZONGULDAKLILAR BARETLERン GンYMEYE HAZIRLANMALIDIR

 

Bugünden itibaren tüm Zonguldakllar baretleri giymeye hazrlanmaldr. `1991 Grevi ve Büyük Madenci Yürüyüünde`  olduu gibi içilerimiz ve Zonguldak halk bu hakl mücadelede birlemelidir. Bu mücadele ekmek mücadelesidir; bu mücadele havamzn, suyumuzun, topramzn daha fazla kirletilmesine kar bir yaam mücadelesidir, bu mücadele hastalklara ve kansere dur deme mücadelesidir, bu mücadele gelecek mücadelesidir, bu mücadele Zonguldak’n tarihini, kimliini koruma mücadelesidir, bu mücadele onur mücadelesidir. Bütün Zonguldakllar bu konuda dayanmaya ve mücadeleye çaryorum. Bütün meslek gruplarmz, esnafmz, üreticilerimizi, iverenlerimizi, sektör temsilcilerimizi ksaca herkesi Zonguldak adna birlik olmaya ve Zonguldak`a ait olana sahip çkmak için mücadeleye davet ediyorum. Solunum sistemi hastalklarna ve kanserden ölümlere dur demek için, isizlie ve göçe son vermek için Zonguldak’ ayaa kalkmaya çaryorum.

 

BU ÇAミRIM AYNI ZAMANDA AKP ZONGULDAK MンLLETVEKンLLERンNEDンR 

 

Bu mücadele, ayn zamanda kimlerin Zonguldak’n dostu, kimlerin Zonguldak’n düman olduunu da ortaya çkaracaktr. Bu çarm ayn zamanda AKP Zonguldak Milletvekillerine, AKP`nin Zonguldak Örgütlerinedir. Geliecek olaylara göre kendileri Zonguldak ile AKP arasnda tercih yapmak zorunda kalabilirler.  Kendilerini halktan yana olmaya, Zonguldak`tan yana olmaya davet ediyorum, partideki gelecekleri yerine Zonguldak’n geleceini düünmeye davet ediyorum.” 

 

 

 

 

 
Anahtar Kelimeler:CHP, ZONGULDAK, MンLLETVEKンLン, ゙ERAFETTンN, TURPCU, TワRKンYE, TA゙KヨMワRワ, KURUMU誰UN,
Kaynak / Editör

 
Yorumlar
*** Yorum Yaz

kemal bezirolu()
Zonguldak i輅n en uygun yol TTK NIN ENERJン HASTANE barndran bir askeri snak haline getirilmesidir. sava zaman petrol doal gaz alamayz kmre ihtiya var. o halde ie yarar. kemalbeziroglu.wordpress.com da detaylar sunuyorum. isteyen okuyabilir
Gönderilen Tarih - 7 Temmuz 2016 Perembe (12:44)  

Diğer Ekonomi Haberleri
BENZンN E BワYワK ンNDンRンM
Yerli retim Emko Kombiler Tiflis Fuar地da
Dikkat! O paralar iade edilecek

Dikkat! O paralar iade edilecek
EREN ENERJンDE ン゙ SAミLIミI VE GワVENLンミン HAFTASI KUTLANDI
Galatal Et Restauran iftar mens
ERDEMンR 19 MAYIS MESAJI
EFE TUR ELEMAN ARANIYOR
Diğer Başlıklar

AK Parti aday Alan, servis ofrlerinden destek istedi
TTK ekibi 2 defineciyi kurtarmak i輅n ンstanbul'a hareket etti
Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan'dan Yeni Zelanda saldrs tepkisi
Cumhurbakan Erdoan, kendisine mektup yazan ゙evval'le sahnede bulutu
Mjdeyi Cumhurbakan Erdoan verdi: "ERDEMンR 1 milyar dolarlk yeni yatrm karar ald"
BEKTA゙ MERKEZ MAHALLESンNDEN GワヌLワ GELンYOR
BANK但 TA゙BACADA YOミUN ンLGン
104 yl sonra zm hoaf ile buday 輟rbas i輻iler
Bakan Uysal, '20 ylda yaplmayanlar, biz 5 ylda yaptk'
Kdz.Ereli Belediye Bakan Op.Dr.Hseyin Uysal'n 18 Mart ンlan
Yazarlar
Tansel KARDE゙ (゙imal Yldz)
SON MECLンS BヨYLE OLMAMALIYDI
Kozlu Belediye Meclisi Mart ay ikinci toplants ...
BALYOZ(Editrden)
ンYン PARTン誰ンN GンDン゙ATI KヨTワ
Yurttalarmzn önüne iki farkl sand...
D.Kksal KARDE゙ (Karde軻)
NEREDE BU ンLンN, ンLヌELERンN KワLTワR MワDワRLERン
Bundan önceki yllarda ilimizde, ilcelerimizd...
Anket

2018 yl sizce nasl ge軻cek?


  ヌok Gzel Ge軻cek308 Kişi (% 61 )
  Bilmiyorum43 Kişi (% 8 )
  Biraz Kt Ge軻cek146 Kişi (% 29 )

Toplam 497 Kişi

Ulusal Gazeteler
E-Gazete (Bizim Gazete)
Hava Durumu ( Zonguldak )
Bugün
9ー°C - 13ー°C
Perembe
7ー°C - 11ー°C
Cuma
7ー°C - 11ー°C
Cumartesi
5ー°C - 12ー°C
Namaz Vakitleri ( Zonguldak )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:2406:5213:0816:2819:1220:32

20 Mart 2019 ヌaramba
Röportajlar
RANT DEミンL HンZMET PE゙ンNDE
Zonguldak’n Devrek ンlçesine bal Çaydeirmeni Beldesini ziyaret eden gazetemiz ンmtiyaz Sahibi ve sorumlu yaz ileri Müdürü...
»
»
»
Tarihte Bugün
1513 - Osmanl ehzadelerinden Korkut ヌelebi Ktahya'da ld. Doumu. Amasya, 1470.
Kim Kimdir
Günün Sözü
Bir kavme su datan,onlarn hepsinden sonra su i軻軻ktir.
(Hz. Muhammed)
Süper Lig
TakmlarOGBMAvPuan
Galatasaray169521432
Fenerbah軻167631827
Beikta167631127
MP Antalyaspor16834627
Bursaspor166641024
Trabzonspor16655623
Kasmpaa16583623
K.Karabkspor16655423
Gen輙erbirlii16637-521
Orduspor16484-120
Kayserispor16475019
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(2065 Online) 0,47ms